Hvad er Bindevævsmassage?

Bindevævsmassage er en blid og behagelig behandlingsmetode, der er effektiv til at rette kroppen op. Den kan give en bedre kropsholdning mere graciøse bevægelser, øge kroppens fleksibilitet og forbedre vejrtræningen.

Når de fleste mennesker tænker på massage, tænker de oftest på at løsne spændte, stive, ømme muskler – nogle mennesker forbinder det også med at løsne leddene for at forbedre bevægelser.
Terapeuten sætter blot klienten i kontakt med det område, der trænger til at blive afspændt. Så er det op til klienten, bevidst eller ubevidst at afspænde både fysiske og psykiske spændinger.

Disse spændte områder i bindevævet er dér, hvor kroppen oplagrer minder fra alle fysiske eller følelsesmæssige traumer. At rense kroppen fra fysisk spænding tillader også klienten at slippe de psykiske problemer relateret til den fysiske spænding. I denne psykofysiske proces får klienten sin psykologiske fleksibilitet tilbage. Bindevævet er også en del af kroppen som ældes.

Vi kan ikke blive yngre end vores biologiske alder, men de fleste mennesker ældes hurtigere end nødvendigt.

Vi har alle mødt ældre mennesker, som har en forbavsende rank kropsholdning, er fleksible i deres bevægelser og har stærke kroppe. Ligeledes har vi også mødt unge mennesker, som er helt stive og har en elendig kropsholdning.
Bindevævet består af celler, fibre og en substans mellem cellerne og fibrene. Denne substans kaldes grundsubstansen.

Grundsubstansen – i det midterste og det dybe lag i huden, i muskler og i løst bindevæv mellem musklerne – er ligesom æggehvide. Grundsubstansen kan være blød og fugtig ligesom rå æggehvide – eller den kan være hård og mere tør ligesom kogt æggehvide.

Hos babyer og mindre børn kan den meget let skifte fra hård til blød over hele kroppen. Dette kaldes trixotropic effekt.

Bindevævet har forskellige funktioner, når det er hårdt, og når det er blødt. Det kan hjælpe muskler med at holde kroppen i faste stillinger, når det er hårdt, f.eks. når vi står stille og holder noget i udstrakt arm. Når bindevævet slapper af og er blødt, kan kroppen slippe og smelte til en ny form, f.eks. når vi sidder i en sofa eller ligger ned.

Bindevævet kan også hurtigt skifte fra en tilstand til en anden, hvilket giver det en elastisk evne, der hjælper os, når vi laver hurtige, gentagne øvelser? f.eks. når vi løber eller svømmer.

Evnen i bindevævet til at skifte fra en tilstand til en anden er en kvalitet, der er maksimal, når vi er babyer og bliver mindre i løbet af livet.

Hvis der har været et fysisk chok, arvæv eller mangel på bevægelse over en længere periode, bliver grundsubstansen hård og mister evnen til at optage vand og vende tilbage til en fugtig, blød tilstand. Stress og negative følelser, som f.eks. irritation, bekymringer og tristhed frigør hormoner i blodet, som påvirker bindevævet på en negativ måde. Som et resultat af alle disse påvirkninger, bliver vi stadig mere stive.

Hvis terapeuten tilfører det rette tryk på bindevævet i den rigtige retning, kan klienten få genoprettet den trixotropiske evne i bindevævet i vidt omfang. Mennesker bliver yngre – de kan selvfølgelig ikke blive yngre end de faktisk er, men ved at overvinde effekten af for tidlig aldring, er det som om man kan sætte viserne på uret tilbage. Mennesker bliver yngre kropsligt, samtidig med at de bevæger sig fra at have været for tidligt gamle tilbage mod deres aktuelle fysiske alder. Bindevævet har egenskaber ligesom en krystal i de gammeldags grammofonnåle. Et let pres er nok til at producere et elektrisk signal.

Bindevæv har også egenskaber, som en elektrisk halvleder. (En el-ledning fører el uden modstand. Isolering fører ingen el). En halvleder fører en del af strømmen, men ikke det hele. En halvleder kan ændre mængden af strøm, f.eks. hvis temperatur eller andre fysiske omstændigheder ændres.

Når terapeuten lægger et let tryk på et spændt område i bindevævet, dannes der en elektrisk strøm i bindevævet. Den mængde strøm, som kører igennem bindevævet, forandres afhængig af vandindholdet i bindevævet. Når der er trauma, aldringsproces eller manglende bevægelse, bliver bindevævet udtørret.

Hvis terapeuten anvender det rigtige tryk, skaber han/hun et elektrisk signal, som bevæger sig langs baner i bindevævet til det sted, hvor vævet er tørt. Den elektriske energi tillader vævet dér at optage vandmolekyler og således genoprette vævets trixotropiske evne.